Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΥΠΑΤΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ
Κ.
ΛΟΓΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ