Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΣΤ. Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.