Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΙ ΕΠΟΠΟΙΙΑΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ - Η ΡΑΜΑΒΑΝΑ
ΙΣΤΡΙΑΣ
ΔΩΡΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.