Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΝ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. Γ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.