Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒRUNO.
ΝΟΜΙΚΟΣ
Α.
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΤΕΧΝΕΣ
Β΄
1863-1865
1864
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.