Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Γ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.