Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Ν.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.