Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Γ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.