Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.