Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2011
Από την γλώσσα στην ιστορία: εικόνες μέσα από σωρούς θραυσμάτων: Η φιλοσοφία της ιστορίας του Βάλτερ Μπένγιαμιν
Αθανασάκης Μανόλης
33597