Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2010
Η δικαιολόγηση των εμπειρικών πεποιθήσεων: περιγραφή και κριτική αποτίμηση θεμελιοκρατικών και συνεκτιστικών θεωριών και σκιαγράφηση μιας εναλλακτικής πλαισιοκρατικής αντίληψης
Χρηστιάς, Διονύσης
view