Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2011
Για την κοινωνική διαμόρφωση της αντικειμενικότητας της τεχνικής: Παραδείγματα από την ιστορία των ελλήνων μηχανικών (τέλη 19ου- αρχές 20ού αιώνα).
Τζόκας Σπύρος