Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάννης Βαλέττας εξ Ίου.