Διδάσκαλοι

1719
1742
1719-1742, [Τ.Ε, Α΄, 138], [Σταύρου Μουλαϊμη, αντιδοτάριον περί των ιοβόλων δηγμάτων, Βιέννη 1724, σ.11].