Χειρόγραφα

1) Περί αρχών της μαθηματικής και περί γενών και ειδών αυτής, και εν ποία κατηγορία αναφέρεται. 2) Ευκλείδου εκ των Θέωνος συνουσιών βιβλία ζ΄ μετά ποικίλων γεωμετρικών σχημάτων.
Γεωμετρία-Μαθηματικά
1580
1580
1580-02-01 01:34:52

Μεσσήνη Σικελίας
20,7x15,3
φφ. 184: 1) 1-15, 2) 6-156
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
313
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Ευκλείδης - Θέων
Άγνωστη