Χειρόγραφα

2) Εις την του Αριστοτέλους περί ουρανού θεωρίαν υπόμνημα. 3) Εκ της των Λατίνων φωνής εις την την Ελλήνων εισαγωγή και περιγραφή περί σφαίρας και του αυτής κέντρου.
Αστρονομία
1660
1661

Άγνωστος
30x21
φφ. 252: 2) 126-194, 3) 195-204
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
251
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αριστοτέλης
Άγνωστη