Χειρόγραφα

Μελετίου, Γεωγραφία παλαιά και νέα, συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παλαιών τε και νεών…
Γεωγραφία
1716
1716
Άγνωστος
33,5x22,5
φφ. 566 Το κείμενο του τίτλου στα φφ. 10-511
Ενετίησι 1728-1807
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
241
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη