Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλλέως "Υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις την περι ουρανού πραγματείαν" Αριστοτέλους
Αστρονομία
1701
1800
Άγνωστος
20,9x16
φφ. 196
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
173
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Αριστοτέλης
Άγνωστη