Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλλέως "υπόμνημα συνοπτικόν και ζητήματα εις το περί ουρανού" βιβλίον Αριστοτέλους
Αστρονομία
1601
1700
Άγνωστος
22x16,3
φφ. 97
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
115
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] "ην δε και τόδε εκ των του Μιχαλή ιερέως Μήτρου"
Αριστοτέλης
Άγνωστη