Χειρόγραφα

1) Ιπποκράτης, Διαθήκη των τριών ιατρών, Γαληνού, Ιπποκράτους και Μελετίου του σοφού περί της του ανθρώπου κατασκευής. 2) Ανώνυμος, Ιατροσόφιον. 3) Ανώνυμος, Ιατροσόφιον. 4) Ανώνυμος, Ιατροσόφιον.
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
14,3x10,5
1) 8v-11r, 2) 11r-59r, 3) 59v-128v, 4) 129r-189
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 53
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης, Γαληνός, Μελέτιος
Άγνωστη