Χειρόγραφα

4) Εγχειρίδιον της αναζησάσης φυσικής φιλοσοφίας. 5) Νικολάου του Κούρσουλα εις το περί ουρανού βιβλίον δεύτερον Αριστοτέλους. 6) Υπομνήματα και ζητήματα εις το του Αριστοτέλους περί γενέσεως και φθοράς. 7) Εις τα του φιλοσόφου περί ψυχής διάλεξις 8)
Αστρονομία-Μεταφυσική-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
21x16
σελ. 1288: 4) σελ. 224, 5) σελ. 370, 6) σελ. 606, 7) σελ. 1004, 8) σελ. 1236
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
106 (485)
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί Γενέσεως και Φθοράς. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής
Άγνωστη