Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα, α) Περί ουρανού Α' και Β' του Αριστοτέλους. β) Περί γενέσεως και φθοράς Α' και Β'.
Αστρονομία-Φιλοσοφία-Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Πάτμος. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
Ιωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλιοθήκη. Αθήνα. Μέρος Β'. Τεύχη χάρτινα.
ΥΘ'-409
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί Γενέσεως και Φθοράς
ΒΒ 1135