Χειρόγραφα

Ανωνύμου, Διαλέξεις εις τα οκτώ βιβλία του Αριστοτέλους Περί ακροάσεως, Περί ουρανού, Περί ψυχής, Περί μεταφυσικών.
Αστρονομία-Μεταφυσική-Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
φ. 188
Δεν έχει εκδοθεί
Πάτμος. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
Ιωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλιοθήκη. Αθήνα. Μέρος Β'. Τεύχη χάρτινα.
ΣΞΔ'-294
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής. Αριστοτέλης, Μεταφυσική
ΒΒ 1135