Χειρόγραφα

Νικολάου Κούρσουλα, Υπομνήματα εις τον Αριστοτέλην
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1857-2500. Αθήνα 1991.
2288
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης
ΒΒ 1134.1