Χειρόγραφα

Αυτόγραφα Στεφάνου Κομμητά, Πρωτόγραφα των Παιδαγωγικών μαθημάτων. 1986: Στοιχείων της Ακουστικής, 1987: Στοιχείων της Μαθηματικής, 1988: Ονομαστικόν…Αριθμητική, 1989: Φυσικής Ιστορίας επιτομή, 1991: Σημειώσεις περί διαφόρων μαθημάτων ανάμεικτοι.
Μαθηματικά-Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, αρ. 1857-2500. Αθήνα 1991.
1986, 1987, 1988, 1889, 1991
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134.1