Χειρόγραφα

1) Στοιχεία Αλγέβρας εκ Νεωτέρων συνερανισθέντα υπό Δωρόθεου πρεσβυτέρου Πρωΐου του Χίου. 2) Αριθμητική του κυρ Δωρόθεου Πρωΐου του εκ Χίου. 3) Λογική του Αντώνιου Γενουενσίου.
Λογική-Μαθηματικά
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2296-283
1) Ατελές
Antonio Genovesi, Λογική
ΒΒ 1124