Χειρόγραφα

1) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Σχολαστικαί παραφράσεις εις το μείζον Άλφα των Μετά τα φυσικά Αριστοτέλους. 2) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Περί της τάξεως η κέχρηται ο φιλόσοφος εν τοις Μετά τα φυσικά.
Μεταφυσική
1761
1761
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2283-270
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Μεταφυσική
ΒΒ 1124