Χειρόγραφα

Νικολάου Κυριακού Τζερτζέλη, Γεωμετρία και Αριθμητική κατά Ουόλφιον.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2282-269
Δεν αναφέρονται
Christian Wolff
ΒΒ 1124