Χειρόγραφα

Λιβερίου, Διδασκαλία Ιατρικής
Ιατρική
1801
1900
Άγνωστος
24x18
φφ. 145
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1497
Δεν αναφέρονται
Λιβέριος (;)
ΒΒ 1134