Χειρόγραφα

Γαληνού, Ιατρική
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
23x17
φφ. 292
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1491
Δεν αναφέρονται
Γαληνός
ΒΒ 1134