Χειρόγραφα

Στοιχεία της αναλύσεως
Μαθηματικά
1765
1765
Άγνωστος
22x18
φφ. 267
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1242
Πρόκειται μάλλον για αυτόγραφο του Ευγενίου Βουλγάρεως.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134