Χειρόγραφα

α) Θεωρήματα εκ των του Αρχιμήδους, εκ της λατινίδος φωνής μεταφρασθέντα υπό Δωροθέου Πρωΐου Χίου. β) Σύγγραμα αναλυτικόν του αββά Καΐλου Περί των Κωνικών Τομών εκ της λατινίδος μεταφρασθέν. γ) Περί των αορίστων προβλημάτων του πρώτου βαθμού. δ) Μέθοδ
Άλγεβρα-Μαθηματικά
1799
1799

Σμύρνη
24x17
φφ. 150
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1241
Σημείωση: Εκ των του Νικολάου Δημητριάδου Χορτάκη Σμυρναίου μαθητού του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου. Αντεγράφη υπό διδασκάλου Ιεροθέου ιεροδιακόνου Σμυρναίου.
Αρχιμήδης. Abbe de la Caille
ΒΒ 1134