ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Νικολάιεφ
Νικολάιεφ
Αρχές ΙΘ΄ αιώνα
Κύριλλος Σγουρομαλλιανός ο Πάτμος [Τ. Ε. Ευαγγελίδου, Συμπληρωματικά του Αλεξανδρείας Θεοφίλου ΕΦ.1931, Απριλίου-Ιουνίου]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.