ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Εγρή Καπή
Εγρή Καπή
1780
Μισθός διδάσκοντα 10γρ. [Τ.Ε.,Α΄,36]
(1) Η σχολή είχε νηπιαγωγό διδασκάλισσα [Τ.Ε.,Α΄,36], [Γεδεών, ΠΠ, σ.22]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.