ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα, τόμος III (Βενετία, 1807)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Περί των Νήσων του Αιγαίου πελάγους
 Περί της Θράκης
 Περί Ασίας
 Περί Ανατολής
 Περί Πόντου και Βιθηνίας
 Περί Μυσίας
 Περί Φρυγίας
 Περί Λυδίας
 Περί της Καρίας
 Περί της Αιολίδος
 Περί της Ιωνίας
 Περί Δωρίδος
 Περί Λυκίας
 Περί Παμφυλίας
 Περί Κιλικίας
 Περί Καππαδοκίας
 Περί Γαλατίας
 Περί των Νήσων της Ελάσσονος Ασίας
 Περί της μικράς Αρμενίας
 Περί Συρίας
 Περί Παλαιστίνης
 Περί Αραβίας
 Περί Βαβυλωνίας
 Περί Μείζονος Αρμενίας
 Περί Κολχίδος κ' Ιβηρίας ήτοι Γεωργίας
 Περί Περσίας
 Περί Μηδείας
 Περί της Παρθίας
 Περί Υρκανίας
 Περί Βακτριανής
 Περί της Δραγγιανής, και της Καρμανίας
 Περί Περσίδος κ' Σουσιανής
 Περί Περσικού κόλπου
 Περί Ινδίας
 Περί της ετέρας Χερσονήσου της εκτός του Γάγγου
 Περί των Νήσων της Ινδίας
 Περί Κίνας
 Περί των Νήσων της Κίνας, ήτοι του Ιαπόν
 Περί Ταρταρίας μεγάλης ήτοι της Σκυθίας
 Περί της Ουσμπέκ
 Περί του Τουρκεστάν
 Περί Καταυίας, ήτοι Κιτάϊου
 Περί της Ασιατικής Ρωσίας
 Πίναξ Κεφαλαιώδης των εμπεριεχομένων εν τω Γ' Τόμω
Η Ασία δια την Γεωγραφίαν του Μελετίου

Βενετία
1807