Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γ.Κλεόβουλος ο Φιλιππουπολίτης