Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Φλέτος (Γκιώνης) Κωνσταντίνος