Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Μοναχός Αθανάσιος (Παπακώστας)