Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιωάννης Αργυρόπουλος, 1472–1490, (†1490).