Μαθητές

Για τους μαθητές της σχολής βλέπε: [Τ.Ε., Α΄,156], [Π. Αραβαντινός, ΧΗ., Β΄, σ.281-283]