Μαθητές

(πρωτοσύγκελλος), [Τ.Ε., Α΄, 89, σημ. 2] Μελέτιος [Τ.Ε., Α΄, 89, σημ. 2]