Μαθητές

Ιδρύθηκε για 12 Κερκυραίους [κατά τα σωζόμενα έγγραφα εν φακέλλω 132 των ετών 1662 εξ.].