Μαθητές

ιερομόναχος [Ηλίας Τσανταλίδης στην Ινδική Αλληλογραφία του, Κων/πολις, 1852, ιγ΄]