Χειρόγραφα

Φιλής Μανουήλ, Φυσική
Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Κοζάνη. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Σιγάλας Αντώνιος, Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. (Ο Α' τόμος του έργου "Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας", Θεσσαλονίκη 1939.)
31. [1.Αυτοτελή]
Ο Κατάλογος χωρίζει τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σε αυτοτελή (150), σύμμεικτα (29), και γραμμένα σε ξένη γλώσσα (18).
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Β.Β. 64.6