Χειρόγραφα

Πέτρος διάκον και φιλόσοφος, Περί της σελήνης και των κύκλων του ουρανού
Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Κωνσταμονίτου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου. Τόμος Α', Μέρος Α' Βιβλιοθήκαι: Πρωτάτου, Αγίας Άννης, Αγίου Παύλου, Χιλιανταρίου, Ζωγράφου, Κωνσταμονίτου-Γρηγορίου-Ξενοφώντος. Εν Αθήναις 1888
58 (494)
Το 4ο μέρος του κώδικα. ΙΣΤ' αι.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1104