Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον ευρισκόμενον ωφελιμώτατον κατά πολλά
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
14x10
φφ. 37
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1484
Χαρτί βαμβ. Κατ' απομίμησιν γραφής αρχαιοτέρας. Ελλιπές εν τέλει.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134