Χειρόγραφα

α) Νεοφύτου, Διδασκαλία περί των τοις οδούσι παθών. β) Μαξίμου Πλανούδη, Διάγνωσις υελίων του ούρου. γ) Ιωάννου επισκόπου, Περί ούρων διάγνωσιν.
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
20x16
φφ. 71
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1481
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134