Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον απηνθισμένον από του Γαληνού, Παύλου του Αιγινίτου, Γερασίμου Βλάχου και Διοσκορίδου.
Ιατρική
1801
1830
Άγνωστος
22x16
φφ. 279
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1479
Αρχές 19ου αι.
Γαληνός. Διοσκορίδης
ΒΒ 1134