Χειρόγραφα

Περί λογικής. Περί φιλοσοφίας. Ψυχαγωγίαι εις την περί γενέσεως και φθοράς παράφρασιν Αλεξάνδρου του εξ απορρήτων.
Λογική-Φιλοσοφία
1601
1700
Άγνωστος
22x17
φφ. 318
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1173
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134