ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μίνα

μονάδα βάρους γεννημάτων στη Γένοβα. Μία μί­να περιέχει με 8 κουάρτες. Μία κουάρτα περιέχει 12 γομπέτες. Μία μίνα της Γένο­βας ισοδυναμεί με 68 οκάδες Κωνσταντινουπόλεως.

27